Bài tuyên truyền về bệnh sởi

13/02/2009 12:00 Sáng 0 phản hồi

Hiện nay ở các trường mầmn o­n và các trường Tiểu học đã có một số trẻ em bị mắc bệnh sởi. Không những trẻ em mà ngay cả người lớn cũng bị mắc bện sởi đấy các bé có biết không

Tệp đính kèm

12345186491250_Benh_soi.doc
File: 12345186491250_Benh_soi.doc (24 kB)

Để lại phản hồi của bạn cho bài viết này